Chính sách quy trình

 

1./ Tuân thủ luật pháp và các quy định

Tập đoàn ULVAC thực hiện các hoạt động của công ty một cách hợp pháp và phù hợp với các quy định, chuẩn mực xã hội và lễ phép công cộng.

Chúng tôi tuân thủ đầy đủ các luật và quy định có liên quan

2 / Duy trì và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng và tự do

Chúng tôi duy trì và thúc đẩy sự cạnh tranh công bằng, không thiên vị và tự do giữa các đối tác kinh doanh của chúng tôi bất kể họ ở quốc gia nào

Chúng tôi không lợi dụng các đối tác kinh doanh của mình bằng cách đòi hỏi các giao dịch không công bằng.

3 / Mối quan hệ lành mạnh và tốt đẹp với các đối tác kinh doanh và chi nhánh

ULVAC thực thi các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt đối với các cá nhân chia sẻ hoặc làm giàu bất chính trong các giao dịch thương mại trong hoặc ngoài Tập đoàn. Các giám đốc và nhân viên của chúng tôi thực hiện việc ra quyết định phù hợp và thực hiện điều độ để tránh làm tổn hại danh tiếng của Tập đoàn.

4/ Thúc đẩy mua sắm toàn cầu

Chúng tôi tối ưu hóa việc mua sắm linh kiện từ các nguồn trên toàn thế giới, đồng thời luôn theo kịp với hoạt động kinh doanh toàn cầu của mình

Dựa trên quan điểm quốc tế của mình, chúng tôi hợp tác với các đối tác kinh doanh của mình ở các quốc gia khác nhau để mua các thành phần, công nghệ và dịch vụ cao cấp.

5 / Thúc đẩy mua sắm xanh

ULVAL nhận ra rằng bảo vệ môi trường toàn cầu là một trong những thách thức quan trọng đặt ra cho tất cả nhân loại. Trong tất cả các hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi đóng góp các công nghệ mà chúng tôi đã phát triển hoặc sẽ phát triển thay mặt cho việc bảo tồn môi trường để phát triển một xã hội giàu có trên một Trái đất đáng sống hơn.

Chúng tôi thúc đẩy mua sắm có ý thức về môi trường bằng cách phát triển các tiêu chuẩn mua sắm xanh.