Để phát triển và sản xuất các chỉ tiêu phún xạ chất lượng cao, ULVAC đánh giá cẩn thận phương pháp sản xuất nào sẽ sử dụng cho từng vật liệu để đáp ứng các mục tiêu chất lượng sản phẩm “Hạt thấp” “Độ đồng đều lm tốt” “Hiệu suất sử dụng cao”.

Target phún xạ cho các ứng dụng màn hình phẳng

Sputtering Targets for Flat Panel Display Applications

Sputtering Targets for Flat Panel Display Applications

Sputtering Targets for Flat Panel Display Applications