ULVAC

LÒ XỬ LÝ NHIỆT CHÂN KHÔNG DÒNG COMBAT

Dòng COMBAT được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như tôi và hàn các kim loại khác nhau. Được trang bị bộ làm mát khí trơ lưu lượng lớn và áp suất cao, nó có thể được sử dụng để làm nguội nhanh chóng cho lò và giảm ô nhiễm nhiệt ra môi trường làm việc xung quanh.

ĐẶC ĐIỂM

  • Nhiệt độ tối đa: 1.300 ° C
  • Nhiệt độ hoạt động: 300 ° C ~ 1.250 ° C
  • Nhiệt độ. Đồng nhất: 1.150 ° C ± 5 ° C
  • Thích hợp cho quá trình dập tắt nhanh chóng
  • Cấu trúc áo khoác làm mát bằng nước có thể giảm ô nhiễm nhiệt

ỨNG DỤNG

  • Quy trình làm nguội và tôi: Các bộ phận thiêu kết khác nhau, khuôn mẫu, v.v.
  • Quy trình thiêu kết: Các bộ phận thiêu kết khác nhau và các công cụ siêu cứng, v.v.
  • Quá trình hàn: Bộ trao đổi nhiệt, bộ phận cơ khí, bộ phận máy bay, v.v.

BẢNG TIÊU CHUẨN