Kể từ khi thành lập vào năm 1952, ULVAC đã hoạt động theo triết lý doanh nghiệp “hướng tới đóng góp vào sự phát triển của các ngành công nghiệp và khoa học bằng cách sử dụng công nghệ chân không” và may mắn nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ khách hàng trong lĩnh vực điện tử và nhiều ngành khác, đặc biệt là ngành công nghiệp trong lĩnh vực chân không.

ULVAC mong muốn tiếp tục là một tổ chức không ngừng sản xuất các công nghệ tiên tiến bằng cách tận dụng tối đa lợi thế của mình như một nhà sản xuất chân không toàn diện và được khách hàng trong tất cả các ngành liên quan chào đón.

Chúng tôi rất mong chờ và tiếp tục hợp tác với các bạn trong tương lai.

 

——————————————————————————————

Nguồn gốc của tên công ty

ULVAC là sự kết hợp của UL từ Ultimate và VAC từ VACuum, biểu thị rằng mục đích của chúng tôi là theo đuổi Công nghệ chân không cuối cùng.

Với mong muốn đạt được một bước tiến vượt bậc, chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa thương hiệu ULVAC bằng cách theo đuổi sự phát triển của các công nghệ mới bổ sung cho các công nghệ chân không.

——————————————————————————————