[section padding=”0px”]

[gap height=”40px”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″]

Công nghệ cơ bản của ULVAC dành cho công nghệ chân không hướng đến giá trị cốt lõi và các công nghệ ngoại vi liên quan đã được kết hợp qua nhiều năm nghiên cứu, phát triển và cải tiến công nghệ sản xuất, cho phép chúng tôi cung cấp một loạt các thiết bị sản xuất công nghiệp cho chất bán dẫn, linh kiện điện tử, FPD, pin mặt trời và những thiết bị khác.

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”box img link” class=”row-page-img-link”]

[row style=”large” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1194″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/automotive-industry-appliance/”]

Hệ thống kiểm tra rò rỉ tự động

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1196″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/product/vacuum-evaporation-system/”]

Hệ thống bay hơi chân không

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1198″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/product/metalization-vacuum-coating-machine-roll-coater/”]

Máy mạ chân không cho kim loại (Phủ cuộn)

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1200″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/vacuum-furnace-system/”]

Vacuum Furnace

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”large” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1202″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/refrigerant-charging-machine/”]

Refrigerant Charging Machine

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1363″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/product/vacuum-cooling-system/”]

Vacuum Cooling

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1206″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/product/vacuum-distillation-system/”]

Vacuum Distillation System

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1208″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/product/vacuum-freeze-drying-vacuum-drying-system/”]

Vacuum Freeze Drying

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”large” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1210″ link=”https://www.showashinku.co.jp/ir_e/domain_e.html”]

Sputtering System

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1212″ image_size=”original” link=”https://www.showashinku.co.jp/product_e/ALD_e.html”]

Atomic Layer Deposition Equipment ( ALD Series)

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1214″ image_size=”original” link=”https://www.ulvac.co.jp/products_e/equipment/products/ion-implantation-system”]

Ion Implantation System

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1331″ image_size=”original” link=”https://www.ulvac.co.jp/products_e/equipment/products/etching-system”]

Etching System

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”large” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1335″ link=”https://www.ulvac.co.jp/products_e/equipment/products/cvd-system”]

CVD System

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1337″ image_size=”original” link=”https://www.ulvac.co.jp/products_e/equipment/products/ashing-system”]

Ashing System

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1338″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/product/liquid-nitrogen-generators/”]

Liquid Nitrongen Genarator ( LN2)

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]

[/row]

[/section]