[section padding=”0px”]

[gap height=”40px”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″]

Công nghệ cơ bản của ULVAC dành cho công nghệ chân không hướng đến giá trị cốt lõi và các công nghệ ngoại vi liên quan đã được kết hợp qua nhiều năm nghiên cứu, phát triển và cải tiến công nghệ sản xuất, cho phép chúng tôi cung cấp một loạt các thiết bị sản xuất công nghiệp cho ngành công nghiệp chất bán dẫn, linh kiện điện tử, màn hình , pin mặt trời và những thiết bị khác.

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”box img link” class=”row-page-img-link”]

[row style=”large” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1194″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/automotive-industry-appliance/”]

Hệ thống kiểm tra rò rỉ tự động

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1196″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/product/vacuum-evaporation-system/”]

Hệ thống bay hơi chân không

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1198″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/product/metalization-vacuum-coating-machine-roll-coater/”]

Máy phủ màng chống ô xi hóa cho bao bì

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1822″ image_height=”100%” image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/vacuum-furnace-system/”]

Lò xử lý nhiệt chân không

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”large” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1202″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/refrigerant-charging-machine/”]

Máy nạp gas

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1363″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/product/vacuum-cooling-system/”]

Máy làm làm lạnh chân không

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1206″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/product/vacuum-distillation-system/”]

Hệ thống chưng cất chân không

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1208″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/product/vacuum-freeze-drying-vacuum-drying-system/”]

Hệ thống sấy lạnh/đông khô chân không

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”large” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1210″]

Hệ thống phún xạ

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1212″ image_size=”original”]

Hệ thống bốc bay

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1214″ image_size=”original”]

Ion Implantation System

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1331″ image_size=”original”]

Hệ thống ăn mòn

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”large” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1335″]

CVD System

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1337″ image_size=”original”]

Ashing System

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”badge” img=”1338″ image_size=”original” link=”https://ulvac.com.vn/product/liquid-nitrogen-generators/”]

Máy sản xuất Ni tơ lỏng

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]

[/row]

[/section]