Công nghệ cơ bản của ULVAC dành cho công nghệ chân không hướng đến giá trị cốt lõi và các công nghệ ngoại vi liên quan đã được kết hợp qua nhiều năm nghiên cứu, phát triển và cải tiến công nghệ sản xuất, cho phép chúng tôi cung cấp một loạt các thiết bị sản xuất công nghiệp cho ngành công nghiệp chất bán dẫn, linh kiện điện tử, màn hình , pin mặt trời và những thiết bị khác.