ULVAC

Sản phẩm

Các giải pháp cải tiến, sáng tạo các vấn đề phức tạp để chuyên tâm giải quyết những nhu cầu kỹ thuật mới và cung cấp dịch vụ hỗ trợ lâu dài.

cấu kiện chân không

ULVAC cũng dành riêng cho việc phát triển các thết bị chủ yếu. ULVAC theo đuổi công nghệ chân không tiên tiến trong khi cung cấp nhiều dòng sản phẩm, mở rộng từ bơm chân không, thiết bị đo lường và phân tích, đến các thiết bị chủ yếu, chẳng hạn như máy phát điện cho các loại thiết bị mạ chân không và van chân không.

lò xử lý nhiệt chân không COMBAT

Thiết bị chân không

Công nghệ nền tảng của ULVAC với công nghệ chân không cốt lõi và các công nghệ ngoại vi liên quan đã được kết hợp qua nhiều năm R & D và cải tiến trong công nghệ sản xuất, cho phép chúng tôi hiện nay cung cấp rất nhiều loại thiết bị sản xuất công nghiệp cho chất bán dẫn, bộ phận điện tử, FPD, pin mặt trời , và nhiều lĩnh vực khác.