ULVAC

DỤNG CỤ ETCHING KHÔ APIOS NE-950EX

Dụng cụ khắc khô hiệu quả hàng loạt LED NE-950EX

đặc điểm

 • Năng suất cao hơn (140% so với các hệ thống thông thường)

  3 tấm wafer trong đường kính 6 inch

  7 tấm wafer trong đường kính 4 inch

  12 tấm wafer trong đường kính 3 inch

  29 wafers xử lý hàng loạt sẵn sàng trong đường kính 2 inch

 • ICP với từ trường (ISM * 1), nguồn plasma mật độ cao có hơn 600 hồ sơ phân phối trên thị trường bán dẫn hợp chất được trang bị.

  * 1: Bằng sáng chế ULVAC số 3188353

 • Điện cực  hình sao

  * 2 có chức năng tự làm sạch vật liệu lắng đọng từ cửa sổ RF được trang bị.* 2: Bằng sáng chế ULVAC số 3429391

 • Khả năng cố định cao, độ ổn định, độ tin cậy đạt được thông qua thiết kế ngăn ngừa tái lắng đọng.

 • Công nghệ Etching khô sẵn có cho các ứng dụng quy trình khác nhau. (GaN, Sapphire, Metal, ITO, SiC, AlN, ZnO, vật liệu bán dẫn hợp chất 4 nguyên tố, v.v.)

 • Nhiều tùy chọn khả dụng

ứng dụng

 • Etching khô GaN, Sapphire, kim loại, ITO, v.v. cho sản phẩm LED