ULVAC

HỆ THỐNG KẾT HỢP MODUL ETCH VÀ THÀNH PHẦN CỦA CỤM CHO ĐIỆN TỬ NÂNG CAO UGMNI-200,300

uGmni là trang bị nhiều mô-đun quy trình khác nhau trên cùng một lõi chuyển, giúp giảm thiểu phụ tùng thay thế bằng cách sử dụng các bộ phận chung giống nhau nhiều nhất có thể cũng như cải thiện khả năng sử dụng với cùng một bảng điều khiển giữa các mô-đun khác nhau này. Điều này cải thiện hiệu quả hơn nữa cho quá trình sản xuất thiết bị điện tử tiên tiến.

ĐẶC ĐIỂM

 • Có thể trang bị nhiều loại mô-đun Sputter, Etcher, Asher & PE-CVD.
 • Tất cả các loại mô-đun trên đều do ULVAC thực hiện.
 • Có thể áp dụng tấm wafer lên đến Φ300㎜.

ỨNG DỤNG

(Examples follow)

 • Thiết bị điện  Seed & Lớp kim loại phún xạ
 • Cảm biến MEMS PZT Sputtering & Etching
 • Opt. thiết bị  VCSEL khắc
 • Bao bì        Descum Ashing
 • Truyền thông   Màng cách nhiệt PE-CVD và khắc

bảng tiêu chuẩn

* Không chỉ bên dưới, nếu có những yêu cầu khác vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các số bên dưới dựa vào bảng tiêu chuẩn.

 Ultimate
pressure
Stage
temp.
Within wafer unif.
(Ref. only)
UsePlasma source
Sputter<6.7E-5PaCold(Cooling ability T.B.D)~700℃±1~5%Metal, dielectric film,
insulated film
DC
Pulse DC
RF
Etcher<1.0E-3Pa-20~200℃<±5%Metal, dielectric film,
insulated film, Si types
CCP
ISM
(Inductively Super Magnetron、ULVAC Patent)
NLD
(Neutral Loop Discharge、ULVAC Patent)
Asher<0.7Pa50~250℃±5%Descum, desmear, removing sacrified layer, surface treatment, removing PR and PI etchMicrowave
20~80℃Microwave+CCP
PE-CVD<2Pa60~400℃<±1%Insulated film(SiNx,SiOx)Anode coupling
Dual Frequency

Cấu hình hệ thống

Nhiều loại mô-đun có thể được trang bị (Ví dụ sau)

gemini_core_e.png