ULVAC

LÒ XỬ LÝ NHIỆT CHÂN KHÔNG FHB-60C DẠNG MẺ

Lò xử lý nhiệt chân không kiểu mẻ FHB-60C. Nó được áp dụng cho các phương pháp xử lý nhiệt chân không phạm vi rộng như làm nguội, ủ, tôi, thiêu kết, hàn, v.v. cho các bộ phận kim loại khác nhau

ĐẶC ĐIỂM

  • Nhiệt độ gia nhiệt tối đa 1300ºC. Phạm vi nhiệt độ hoạt động 400 đến 1250 ℃.
  • Đồng nhất nhiệt độ có thể được đảm bảo ở 1150ºC với độ chính xác ± 5ºC.
  • Kim loại chịu nhiệt cao (Mo) được sử dụng.
  • Bơm khuếch tán dầu (model PFL-22) được áp dụng theo tiêu chuẩn.

ỨNG DỤNG

  • Nhiệt độ gia nhiệt tối đa 1300ºC. Phạm vi nhiệt độ hoạt động 400 đến 1250 ℃.
  • Đồng nhất nhiệt độ có thể được đảm bảo ở 1150ºC với độ chính xác ± 5ºC.
  • Kim loại chịu nhiệt cao (Mo) được sử dụng.
  • Bơm khuếch tán dầu (model PFL-22) được áp dụng theo tiêu chuẩn.

BẢN TIÊU CHUẨN