ULVAC

LÒ THÊU KẾT CHÂN KHÔNG DÒNG FSC

Công nghệ thiêu kết chân không ngày càng có nhiều ứng dụng trong công nghiệp và tiêu dùng. Hiệu suất của nam châm đất hiếm đã tăng lên trong những năm gần đây, cho phép sử dụng chúng trong động cơ truyền động máy tính và thiết bị cộng hưởng từ y tế. Tụ tantali cũng được sử dụng trong điện thoại di động.

ĐẶC ĐIỂM

  • Cấu hình hệ thống nội tuyến cho phép sản xuất sản phẩm chất lượng cao.
  • Cấu hình hệ thống nội tuyến tăng năng suất.
  • Hệ thống đáng tin cậy cao với hồ sơ bán hàng rộng rãi

Ứng dụng

  • Động cơ hệ thống truyền động máy tính
  • Tụ điện thoại di động
  • Các phoi cạnh cho các công cụ cắt
  • Các bộ phận chính xác (ô tô, máy ảnh, bộ phận máy khâu)