ULVAC

LÒ HÀN CHÂN KHÔNG DÒNG FB

Dòng FB là các hệ thống dùng để hàn các bộ trao đổi nhiệt như bộ làm mát EGR, bộ tản nhiệt và bộ bay hơi. Một loạt các mô hình có sẵn từ loại hàng loạt đến loại liên tục và các mô hình để chế biến các mặt hàng đặc biệt cũng có thể được thực hiện theo đơn đặt hàng.

đặc điểm

  • Quy trình làm nguội và tôi: Các bộ phận thiêu kết khác nhau, khuôn mẫu, v.v.
  • Quy trình thiêu kết: Các bộ phận thiêu kết khác nhau và các công cụ siêu cứng, v.v.
  • Quá trình hàn: Bộ trao đổi nhiệt, bộ phận cơ khí, bộ phận máy bay, v.v.