ULVAC

Bơm chân không nhỏ Dòng DAU/DTU

Bơm kiểu màng tạo chân không bằng cách chuyển động qua lại của các màng cao su. Cấu trúc máy bơm làm cho môi trường không dầu và bảo trì dễ dàng. Dòng DAU / DTU là loại máy bơm màng chân không Áp suất cao từ các dòng sản phẩm của chúng tôi và cung cấp tốc độ bơm 20L / phút ở 50Hz và 23L / phút ở 60Hz.

Đặc điểm

。Bơm chân không khô không sử dụng dầu trong khu vực tiếp xúc với khí.

。Loại bơm áp suất cao của bơm chân không khô với hiệu suất áp suất được cải thiện

  • Sử dụng được cho bơm mồi của bơm phân tử turbo.
  • Thiết kế an toàn với bộ bảo vệ tự động được tích hợp sẵn.
  • Có thể vận hành từ áp suất khí quyển.
  • Cấu trúc đơn giản và bảo trì dễ dàng.

Ứng dụng

  • Bơm  mồi cho bơm Turbo
  • Thiết bị phân tích.
  • Phân tích sinh hóa.
  • Nạp Gas
  • Hệ thống sấy chân không.
  • Thiết bị xi mạ v.v.

Bảng tiêu chuẩn