ULVAC

Máy hút bay bổng dòng MDA

Một máy hút di động với một bơm chân không khô có màng tích hợp. Thích hợp nhất để giải nén thiết bị bay hơi quay, thiết bị bay hơi ly tâm, lọc chân không, v.v.

Đặc điểm

  • Nhỏ gọn và dễ dàng mang theo.
  • Máy hút có thể chạy mà không cần nước.
  • Hút ổn định .
  • Bạn có thể cài đặt máy bơm với bất kỳ áp suất nào bằng cách nhìn vào đồng hồ đo chân không.
  • Được trang bị một cổng thoát khí  để dễ dàng dẫn đường ống dẫn khí ra bên ngoài.

Bảng tiêu chuẩn

Bảng vẽ kích thước