BẢO DƯỠNG MÁY KIỂM TRA RÒ RỈ BẰNG KHÍ HELI

máy kiểm tra rò rỉ bằng khí heli helium leak detector ulvac vietnam

Đã là máy móc thì đều cần được bảo dưỡng định kỳ sau một thời gian dài hoạt động. Là một thiết bị tối tân, tinh vi thì việc này lại càng quan trọng. Máy kiểm tra rò rỉ bằng khí Heli (Helium Leak Detector) có thể xác định nhanh, chính xác vị trí rò. […]