PLASMA CHÂN KHÔNG LÀ GÌ?

plasma chân không là gì ulvac 3

Plasma chân không là gì? Plasma chân không là một quá trình trong đó một chất khí bị ion hóa trong buồng chân không để tạo thành plasma. Các plasma oxy và argon thường được sử dụng để làm sạch, ăn mòn hoặc kích hoạt bề mặt. Những phương pháp xử lý này đã có […]