ULVAC Vietnam Representative Office

BỘ NGUỒN DC CÔNG SUẤT NHỎ DÒNG DCS

Vì hiệu suất cơ bản là vấn đề tất nhiên, dòng DCS cung cấp hiệu suất chi phí vượt trội và được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau. Sử dụng kết hợp bộ triệt tiêu hồ quang, A2K, có hiệu quả tốt trong phún xạ phản ứng.

ĐẶC ĐIỂM

  • Cải thiện quy định đầu ra (Hoạt động trong 1 % đến 100 % đánh giá)
  • Phạm vi đầu ra đa dạng mà không cần thay đổi vòi
  • Hai loại chức năng phát hiện hồ quang được trang bị
  • Biện pháp đối phó với tiếng ồn bên ngoài bằng cách cách ly (tùy chọn)
  • Có thể lựa chọn từ ba loại chế độ hoạt động (nguồn / dòng điện / điện áp)
  • Đầu ra nổi lên đến + 100V

ỨNG DỤNG

  • Đối với Al, Ni và các quá trình phún xạ kim loại khác

BẢNG TIÊU CHUẨN

ModelDCS0052B
Maximum output power500W
Output rangePower5W~500W
Voltage80V~800V
Current0.0012A~1.25A
External dimensions (WDH) mm240 x 450 x 99
Weight9kg