ULVAC

HỆ THỐNG PLASMA-CVD LOẠI KHÓA TẢI CC-200/400

Hệ thống Plasma-CVD loại khóa tải CC-200/400 là một hệ thống nhỏ gọn và dễ sử dụng để sử dụng và sản xuất R&D.

ĐẶC ĐIỂM

 • Quy trình plasma mật độ cao trên 27,12MHz
 • Hỗ trợ lắng đọng SiH4 (SiO2, SiNx, SiON, a-Si) và TEOS (SiO2).
 • Hỗ trợ làm sạch buồng bằng plasma CF4 + O2.
 • Hỗ trợ bộ gia nhiệt để lắng đọng EL hữu cơ ở nhiệt độ thấp.
 • Hỗ trợ các kích thước chất nền khác nhau.
 • Xử lý tuần tự gián tiếp hỗ trợ hộp chân không trong dòng C (Sputter: CS-200, Bay hơi: CV-200).

ỨNG DỤNG

 • Thiết bị nguồn
 • Các thiết bị liên quan đến hợp chất của LED, LD và các thiết bị tốc độ cao
 • Hệ thống EL hữu cơ để sử dụng cho R & D
 • Hệ thống pin năng lượng mặt trời để sử dụng cho R&D
 • MEMS