ULVAC

MÁY MẠ CUỘN CHÂN KHÔNG DÒNG EWA

Máy cuộn loại gia nhiệt IH để mạ lớp kim loại và vật liệu bị oxy hóa.Các cơ chế tiền xử lý/sau điều trị khác nhau có thể được cài đặt để tối ưu hóa các điều kiện của quy trình. Có thể cài đặt nhiều màn hình khác nhau như màn hình độ dày màng, màn hình điện trở.

đặc điểm

  • Công nghệ điều khiển cuộn dây mới nhất phù hợp với kích thước bề mặt

Người sử dụng

  • Nguyện liệu đóng gói
  • Rào cản khí trong suốt
  • Sợi kim loại

bảng tiêu chuẩn

 

 EWA-165EWA-210EWA-250
Evaporation MaterialAl,Cu,Ag,Cr,Sn,In,ZnS,SiOx,AlOx
Web MaterialPET,CPP
Web WidthMax 1650mmMax 2150mmMax 2500mm
Crucible Qty111416