ULVAC

HỆ THỐNG PHÚN XẠ LOẠI KHÓA TẢI CS-200

Hệ thống phún xạ loại khóa tải CS 200 dành cho nghiên cứu & phát triển và ứng dụng sản xuất nhỏ.

ĐẶC ĐIỂM

  • Khả năng truyền chất nền lên đến Φ300mm (Hiệu suất lắng đọng lên đến Φ200mm).
  • Tự động lắng đọng nhiều lớp bằng cách kiểm soát công thức.
  • Có khả năng chuyển chất nền tự động bằng cách chỉ cần nạp chất nền vào bộ thao tác trong buồng khóa tải.
  • Buồng Cassete có sẵn 5 chất nền bên trong buồng khóa tải.
  • Đồng phún xạ và lắng đọng nhiều lớp bằng cách sử dụng nhiều cực âm.
  • Bias-sputtering có sẵn với nguồn cung cấp điện Bias chất nền tùy chọn.

ỨNG DỤNG

  • Nghiên cứu
  • Sản xuất nhỏ.