ULVAC

VAN CHÂN KHÔNG

Van chân không của ULVAC được phát triển dựa trên nhiều công nghệ và kinh nghiệm trong lĩnh vực chân không. Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau từ áp suất khí quyển đến chân không siêu cao.

VAN CHÂN KHÔNG GÓC

Dòng VLP

Các van chân không của ULVAC được phát triển dựa trên nhiều công nghệ và kinh nghiệm trong lĩnh vực chân không. Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau từ áp suất khí quyển đến chân không siêu cao.  

Dòng VLB

Các van chân không của ULVAC được phát triển dựa trên nhiều công nghệ và kinh nghiệm trong lĩnh vực chân không. Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau từ áp suất khí quyển đến chân không siêu cao.  

Dòng VLH

Các van chân không của ULVAC được phát triển dựa trên nhiều công nghệ và kinh nghiệm trong lĩnh vực chân không. Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau từ áp suất khí quyển đến chân không siêu cao.  

Van Pendulum

Dòng VFR

Van con lắc lớn dòng ULVAC VFR (van cổng) có thiết kế nhỏ gọn với công nghệ độc đáo. Các ứng dụng bao gồm OLED, PV, Glass, FPD và các hệ thống sản xuất khác.