VỊ TRÍ ĐỨNG ĐẦU VỀ PIN XE ĐIỆN CỦA CATL ĐANG BỊ LUNG LAY?!

Vị trí đứng đầu về pin xe điện của CATL đang bị lung lay CATL

Công ty TNHH Công nghệ Amperex Đương đại của Trung Quốc (CATL) được biết đến là nhà cung cấp pin EV (cho xe điện) hàng đầu thế giới, đang cố gắng đối phó với ba rủi ro cho hoạt động kinh doanh của mình bằng cách đảm bảo các khoáng sản quan trọng, tìm kiếm […]