CHỌN BƠM CHÂN KHÔNG THẾ NÀO THÌ PHÙ HỢP?

CHỌN BƠM CHÂN KHÔNG PHÙ HỢP ulvac việt nam

Bơm chân không là một thiết bị hút phân tử khí để tạo chân không một phần hoặc toàn bộ hệ thống. Phân tử khí bị hút vào bởi sự giảm dần áp suất trong không gian hạn chế sau đó được giải phóng vào không khí xung quanh hoặc một bồn chứa khác. Bơm chân […]