ULVAC

Dịch vụ

Bảo trì bơm chân không

Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bao gồm các kỹ sư/kỹ thuật viên được đào tạo có khả năng cung cấp dịch vụ đầy đủ cho nhiều loại thiết bị chân không và hệ thống chân không như các dịch vụ đại tu, bảo dưỡng, sửa chữa và tân trang hàng năm.

Các kỹ sư của chúng tôi được đào tạo đầy đủ để thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa cho tất cả các loại máy bơm chân không. Chúng tôi có thể bảo dưỡng không chỉ máy bơm ULVAC mà còn cả máy bơm của các nhà sản xuất khác.

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bơm chân không tại khu vực Đông Nam Á.

Lắp đặt hệ thống

ULVAC cung cấp dịch vụ lắp đặt hoàn chỉnh. Chúng tôi có thể lắp đặt nhiều loại hệ thống chân không như hệ thống Sputtering, PVD / CVD, Etching, v.v.

Chúng tôi cũng cung cấp đào tạo cho khách hàng của chúng tôi để xử lý điều khiển hệ thống.