ULVAC

DÒNG BƠM PST ION PHÚN PHỦ VỚI BỘ ĐIỀU KHIỂN

Bơm phún ion được sử dụng để tạo chân không cực cao cho các máy phân tích và máy gia tốc khác nhau. Máy bơm phún xạ ion của ULVAC được thiết kế để áp dụng các yếu tố mới và tối ưu hóa từ trường để cải thiện các đặc tính hút chân không ở độ chân không cao và cực cao.

ĐẶC ĐIỂM

 • Có sẵn cho áp suất tối đa (thứ tự 10-9Pa) ULVAC đã đạt được thứ tự với mái vòm thử nghiệm tuân thủ các tiêu chuẩn ISO.
 • Tăng gấp đôi hiệu suất bơm đạt được nhờ mô hình bơm tăng cường khí trơ (loại AU) (so với các máy bơm thông thường của ULVAC)
 • Tốc độ bơm cao đạt được độ chân không cực cao
 • Bơm xuống chân không cực cao trong một khoảng thời gian ngắn
 • Đặc tính bơm đỉnh cao trong chân không siêu cao (xả duy trì xuống chân không cực cao)

ỨNG DỤNG

 • Máy gia tốc
 • Kính hiển vi điện tử
 • Thiết bị vẽ điện tử
 • Máy phân tích chính xác chống rung

BẢNG TIÊU CHUẨN

ModelPST-030CUPST-030AUPST-050CUPST-050AUPST-100CXPST-100AX
Target gasStandard gasInert gasStandard gasInert gasStandard gasInert gas
Pumping speed*
(Regenerating
evacuation speed)
0.03m3/s
(N2 gas
pumping)
0.013m3/s
(Ar gas
pumping)
0.045m3/s
(N2 gas
pumping)
0.016m3/s
(Ar gas
pumping)
0.10m3/s
(N2 gas
pumping)
0.05m3/s
(Ar gas
pumping)
Ultimate pressure10-9Pa
Operating pressure*3<8.0×10-3Pa<5.0 x 10-3Pa
Inner volume0.67 X 10-3m31.3×10-3m33.3×10-3m3
Element numberCU sell×1AU sell×1式CU sell×1AU sell×1CX sell×1AX sell×1
Connection flange typeUFC070UFC114UFC152
Applied voltageDC+7.5kV
Power for
heater
Single phaseNo settingAC200V, 300WAC200V, 320W
Bake-out temparature250℃
Weight9.5 kg12kg37kg
DimensionW x H x D103×183×187 mm153×204×241mm155×336×340mm
Operating
environment
Temparature5~40℃
Humidity85% or less(without condensation)
Pump fixing bolt hole4 points-M5
Depth 10mm
4 points-M8
Depth 6mm
Recommended controllerGST-07L-B

* Giá trị khi sử dụng GST-07L

ModelPST-110AUPST-200CXIIPST-200AXIIPST-400CXIIPST-400AXII
Target gasStandard gasStandard gasInert gasStandard gasInert gas
Pumping speed*
(Regenerating
evacuation speed)
0.11m3/s
(N2 gas
pumping)
0.2m3/s
(N2 gas
pumping)
0.02m3/s
(Ar gas
pumping)
0.36m3/s
(N2 gas
pumping)
0.19m3/s
(Ar gas
pumping)
Ultimate pressure10-9Pa10-10Pa
Operating pressure*3<4.5×10-3Pa<3.8×10-3Pa<3.0×10-3Pa
Inner volume6.5×10-3m311×10-3m314×10-3m3
Element numberAU sellx1CX sell×2AX sell×2CX sell×4AX sell×4
Connection flange typeUFC152UFC203
Applied voltageDC+7.5kV
Power
for heater
Single phaseNo settingAC200V, 600WAC200V, 800W
Bake-out temparature250℃
Weight36.5kg65kg124kg
DimensionW x H x D171×387×293mm296×361×376mm296×544×376mm
Operating
environment
Temparature5~40℃
Humidity85% or less(without condensation)
Pump fixing bolt hole4 points-M6
Depth 15mm
4 points-M8
Depth 15mm
6 points-M8
Depth 15mm
Recommended controllerGST-07L-B

* Giá trị khi sử dụng GST-07L

Bộ điều khiển của dòng PST

ModelGST-07L-B
Input specificationInput voltage,
current
AC100~115V±10% ・ 50/60Hz~3.0A
AC200~240V±10% ・ 50/60Hz~1.5A
Leakage current6mA以下
Input voltage
reshuffing
Manual(Operation with the power supply inside DIP switch)
Output specificationRated voltageDC+7.5kV
Output currentRated currentLess than DC30mA
Output polarityPositive polarity
Output propertiesConstant voltage characteristic
Display methodDigital display (7-segment LEDs)
Display contentsOutput current1µA~30mA(Automatic selection of two ranges: mA, µA)
Output voltage0.0~7.5 kV DC
Pressure display1×10-8~1×10-2 Pa
1×10-10~1×10-4 mbar
Pressure set point2 points
Protection functionsError display/various protection functions are available
High voltage(HV) output shutdown(ERR. 0 to 8 light)
Restoration after power failureAutomatic restroration after power failure is available
when the HV-ON switch is ON.
External control functionsVarious input/output functions are available(with REMOTE connector),
RS-232C communication control is equipped.
Monitor terminalOutput of signals proportionate to 7-segment panel display,
DC 0 to 10V full scale for each range
Allowable load impedance 100kΩ or more.
REMOTE/LOCALSwitchable on the front control panel
Cooling methodForeced air cooling
WeightBody4.0kg
DimensionsW×H×D200 x 99 x 370 mm (excluding rack mounting fixtures)
Ambient operating
conditions
Temperature0 to 40℃
HumidityLess than 85% (not condensing)
Applicable standardCE, cTUVus

Biểu đồ tốc độ bơm

 • PST-030CU_AU

PST-030CU-AU_curve.png

 • PST-050CU_AUPST-050CU_curve.png
 • PST-100CX_AX

PST-100CX-AX_curve.png

 • PST-110AUPST-110AU_curve.png
 • PST-200CXII_AXIIPST-200CX-AX_curve.png
 • PST-400CXII_AXIIPST-400CX_curve.png
 

Bản vẽ kích thước

 • PST-030CU_AUPST-030_JE1.png
 • PST-050CU_AUPST-050_E.png
 • PST-100CX_AXPST-100_E.png
 • PST-110AUPST-110_JE.png
 • PST-200CXII_AXIIPST-200_E.png
 • PST-400CXII_AXIIPST-400_E.png