LÒ XỬ LÝ NHIỆT CHÂN KHÔNG ULVAC GIÁ BAO NHIÊU?

Lò xử lý nhiệt chân không giá bao nhiêu LÒ CHÂN KHÔNG ULVAC LÒ TÔI RAM CHÂN KHÔNG

Khi bạn cần một lò xử lý nhiệt chân không mới để bắt đầu dự án mới hoặc đáp ứng yêu cầu của sản phẩm mới, câu hỏi đầu tiên thường là chi phí đầu tư ban đầu của thiết bị. Tiếp đến là chi phí vận hành (running cost). Là một nhà sản xuất lò […]

PHƯƠNG PHÁP NHIỆT LUYỆN CHÂN KHÔNG, NHƯỢC ĐIỂM LÒ ULVAC?

Phương pháp nhiệt luyện chân không bằng lò xử lý nhiệt chân không Ulvac 2

Phương pháp nhiệt luyện chân không là phương pháp tác động nhiệt độ lên vật chất nhằm làm thay đổi vi cấu trúc chất rắn, đôi khi tác động làm thay đổi thành phần hóa học hoặc đặc tính của vật liệu trong môi trường chân không. Để tạo ra được môi trường chân không […]