Hỗ trợ khách hàng về thiết bị

Hỗ trợ khách hàng về thiết bị

  1. Thiết kế & Sửa đổi Hệ thống
  • Dịch vụ thiết kế hệ thống
  • Dịch vụ sửa đổi hệ thống
  • Tư vấn công nghệ chân không
  1. Hỗ trợ Dịch vụ Tại khách hàng
  • Dịch vụ sửa chữa, đại tu máy tại khách hàng
  • Di dời máy, tu sửa, di dời, thải bỏ để bảo trì tổng thể.
  • Bảo dưỡng phòng ngừa.
  • Đào tạo Công nghệ hút chân không tại nhà máy.
  1. Dịch vụ linh kiện

         Lập kế hoạch mua linh kiện cho thiết bị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *